¡Apúntate! a Microsensaciones Teatrales - Belleza y gente Belleza y gente

¡Apúntate! a Microsensaciones Teatrales

 Microsensaciones Teatrales, donde el teatro surge en obras de quince minutos


Hoy descubrimos de nuevo un espacio de Microsensaciones Teatrales donde podréis ver tres obras. El texto estará traducido a tres idiomas: 
Catalán, Español e Inglés. No dejéis de visitarlo, merece la pena, por el lugar, las obras y sobre todo, la cultura. Así que ahí vamos. 

Text en Català


Informació Sessió 19 febrer:
Els espectacles que es podran veure són: 
 
- Snaïf Movie, escrit i dirigit per Jordi Ra. Interpretat per Tony Lopez i Itsaso Frasquier.
 
No cada dia et segresten unes nimfes, et fiquen en una furgoneta i apareixes lligat en un zulo amb l'única companyia de la Sailor Moon. David Villegas, ministre de cultura, aviat s'adonarà de què va tot això.
 
  - Curiosa Coincidència de Drama Dramatis. Escrit i dirigit per Núria Peix. Interpretat per Carla Peix i Adela Vilaprinyó.
 
Dues desconegudes coincideixen a una sala d’espera. Una per entrar al ginecòleg. L'altra té cita per a un càsting molt important; però, amb les presses, s'ha confós de pis i, completament aliena a la situació, inicia una conversa a contracor de l’altra que,
curiosament, s’esdevé del tot coherent per ser que, sense saber-ho, parlen de coses tan diferents l'una de l'altra. 
 
 - Cartrons, escrit i dirigit per Adina Abad. Interpretat per Marta Dotras, Yasmina Garcia i Laura Munrabà.
 
Hi ha coses que no canvien mai, que sempre han sigut així i sempre ho seran. Les taules dels bars ballen i això és i sempre serà un fet. I molesta. Molesta molt que una taula balli, però algú solucionarà el problema d'arrel? Algú dirà escolta'm, posem solució al vaivé de potes? No! Així que talla un cartró i col·loca'l a sota la pota per tenir una taula estable. Perquè ens agrada l'estabilitat. M'entens? 
 
HORA: 3 sessions 11:30h, 12h i 12:30h
DURACIÓ aprox.: 1 hora 15 minuts
LLOC: Finca de Can Genís 
DIRECCIÓ: Camí Baix de Tiana s/n, 08328
IDIOMA: CATALÀ/CASTELLÀ
PREU: 18€/persona*
*INCLOU: 3 espectacles de microteatre, amb 3 copes de vi/cava
 
 · AFORAMENT LIMITAT – imprescindible RESERVA PRÈVIA ·
https://entradas.codetickets.com/entradas/microteatre-entre-vinyes/altaalella/online
Info: +34 628.624.182 visita@altaalella.wine


COMPRA D'ENTRADES
Texto en Castellano


Información Sessió 19 febrer:

Los espectáculos que se podrán ver son: 

- Snaïf Movie, escrita y dirigida por Jordi Ra. Interpretada por Tony López e Itsaso Frasquier.

No todos los días un grupo de ninfas te secuestra, te mete en una furgoneta y apareces atado en una celda con la única compañía de Sailor Moon. David Villegas, ministro de Cultura, pronto sabrá de qué va todo esto.

- Curiosa Coincidència de Dramatis Dramatis. Escrita y dirigida por Núria Peix. Protagonizada por Carla Peix y Adela Vilaprinyó.

Dos desconocidas se encuentran en una sala de espera. Una espera para ver a un ginecólogo. La otra tiene cita para un casting muy importante; pero, presionada, se ha cambiado de piso y, completamente ajena a la situación, entabla conversación en contra de la voluntad de la otra, que, curiosamente, parece totalmente coherente porque, sin saberlo, están hablando de cosas tan distintas. 

- Cartrons, escrita y dirigida por Adina Abad. Interpretada por Marta Dotras, Yasmina Garcia y Laura Munrabà.

Hay cosas que no cambian jamás, siempre han sido así y siempre lo serán. Las mesas de los bares tiemblan y eso es y será siempre un hecho. Y molesta. Molesta mucho que la mesa baile, pero ¿alguien solucionará el problema del problema? ¿Alguien dirá escúchame, tenemos una solución para el balanceo de las ollas? ¡No! Pues corta un trozo de cartón y ponlo debajo de la maceta para tener una mesa estable. Porque nos gusta la estabilidad. ¿Me has entendido? 

TIEMPO: 3 sesiones 11:30h, 12h i 12:30h

DURACIÓN APROX. DURACIÓN: 1 hora 15 minutos

LUGAR: Finca Can Genís 

DIRECCIÓN: Camí Baix de Tiana s/n, 08328

IDIOMA: CATALÀ/CASTELLÀ

PRECIO: 18€/persona*.

*INCLOU: 3 espectáculos de microteatro, con 3 copas de vino/cave.

- AFORO LIMITADO - RESERVA PREVIA imprescindible -

https://entradas.codetickets.com/entradas/microteatre-entre-vinyes/altaalella/online

Info: +34 628.624.182 visita@altaalella.wine


COMPRA DE ENTRADAS
English text


Information Sessió 19 febrer:

The shows that can be seen are: 

- Snaïf Movie, written and directed by Jordi Ra. Performed by Tony López and Itsaso Frasquier.

It's not every day that a group of nymphs kidnap you, put you in a van and you appear tied up in a cell with the only company of Sailor Moon. David Villegas, Minister of Culture, will soon know what this is all about.

- Curiosa Coincidència by Dramatis Dramatis. Written and directed by Núria Peix. Starring Carla Peix and Adela Vilaprinyó.

Two strangers meet in a waiting room. One is waiting to see a gynaecologist. The other has an appointment for a very important casting; but, under pressure, she has moved to another flat and, completely oblivious to the situation, strikes up a conversation against the will of the other, who, strangely enough, seems totally coherent because she has a very important casting, curiously, seems totally coherent because, without knowing it, they are talking about such different things. 

- Cartrons, written and directed by Adina Abad. Starring Marta Dotras, Yasmina Garcia and Laura Munrabà.

There are things that never change, that have always been and always will be. Bar tables shake and that is and always will be a fact. And it bothers. It bothers a lot that a taula balli, but will someone solve the problem of the problem? Will someone say listen to me, we have a solution for the rocking of the pots? No! Then cut a piece of cardboard and put it under the pot to have a stable table. Because we like stability. Do you understand me? 

TIME: 3 sessions 11:30h, 12h i 12:30h

DURATION APPROX. DURATION: 1 hour 15 minutes

PLACE: Finca Can Genís 

ADDRESS: Camí Baix de Tiana s/n, 08328

LANGUAGE: CATALÀ/CASTELLÀ

PRICE: 18€/person*.

*INCLOU: 3 micro-theatre shows, with 3 glasses of wine/cave.

- AFORAMENT LIMITAT - RESERVA PRÈVIA imprescindible -

https://entradas.codetickets.com/entradas/microteatre-entre-vinyes/altaalella/online

Info: +34 628.624.182 visita@altaalella.wine


PURCHASE OF TICKETS


  También puedes leer esta entrada: Lee este artículo Descubriendo al actor Daniel Roig -  B&G


O también puedes leer este artículo, Conociendo al actor Abraham Asensio - B&GSuscríbete a belleza y gente por email


Estamos presentes en las RRSS


Sígueme en YouTube Sígueme en Facebook Sígueme en Instagram Sígueme en WhatsApp Sígueme en Twitter

O también puedes consultar


hosting WordPress 

Recomiéndalo!

Post Anteriores
Nueva entrada

No hay comentarios :

Comentarios

Clicky